Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "PŁONIA" Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Barlinek.

W celu uzyskania zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków należy:

  • pobrać druk dostępny poniżej
  • dołączyć do wniosku aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową przyjętą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 uzyskaną w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu  

Po uzyskaniu z Gminy decyzji o warunkach zabudowy należy:

  • pobrać druk dostępny poniżej - "Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia"
  • do wniosku załączyć otrzymaną z Gminy decyzje o warunkach zabudowy 
  • dołączyć do wniosku aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową przyjętą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 uzyskaną w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu  

Dokumenty do pobrania: