23 września 2013 roku w Warszawie została podpisana umowa dwustronna pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym "PŁONIA" Sp. z o.o. o dofinansowanie w formie dotacji dla podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w maksymalnej wysokości 213.867,00 PLN.

30 grudnia 2011 roku w Warszawie została podpisana umowa dwustronna pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym "PŁONIA" Sp. z o.o. o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na uzupełnienie wkładu własnego realizowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.