Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. w o.o. w Barlinku informuje o uzyskaniu uzyskania pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzynka, gmina Barlinek” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach realizowanego zadanie zostanie wbudowane:

  1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 1,946 km
  2. Dwie przepompownie ścieków

Koszt całkowity dofinansowanego Przedsięwzięcia: 1 341 226,52 zł netto

Wartość dofinansowania zadania przez PROW: 853 420 zł

Planowany termin zakończenia Przedsięwzięcia: grudzień 2021 r.