Film promocyjny: 

Ulotka:

 

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)

Do prowadzenia inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, powołano 01 lutego 2009 roku BiuroFunduszu Spójności Jednostka Realizująca Projekt. Jednostka Realizująca Projekt (JRP) pełni rolę struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie, organizację, nadzór i koordynację nad realizacją Projektu w ramach Funduszu Spójności na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno – organizacyjnej.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

Jest osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację projektu, w tym za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji.

Funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pełni Pan Ryszard Kuroch.

Jednocześnie dla sprawnej realizacji Projektu powołano Kierownika JRP.

Funkcję tą sprawuje Pan Michał Skowron.

 

Biuro Funduszu Spójności Jednostka Realizująca Projekt

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Spółka z o.o.
ul. Strzelecka 24
74-320 Barlinek
Tel. 95 746 15 23
Fax. 95 746 15 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"Z dniem 30.06.2014 r. w związku z zakończeniem Projektu Biuro JRP zakończyło swoją działalność, wszelkie sprawy proszę kierować do siedziby głównej Spółki tj. na ul. Fabryczną 5 w Barlinku"

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
mgr inż. Ryszard Kuroch

Kierownik Biura Funduszu Spójności JRP
mgr inż. Michał Skowron
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ds. Administracyjno - Prawnych
Tadeusz Buczek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ds. Technicznych
mgr inż. Elżbieta Kumor


Inspektor ds. Finansowych
mgr Małgorzata Kościukiewicz
e-mail: m.kosciukiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W czwartek 26.04.2012 r. Prezes Zarządu PWK „PŁONIA” Sp z o.o. Pan Zbigniew Burdziński podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” obejmującego Kontrakt I, tj.: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku”  z Prezesem Zarządu firmy CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A., Al. Wojska Polskiego 62, 70-477 Szczecin PanemDariuszem Mazurek. Podpisanie umowy odbyło się w obecnościBurmistrza Barlinka, Pana Zygmunta Siarkiewicza.

Wartość Kontraktu wynosi 23.698.507,10 PLN brutto i jest to największy kontrakt na roboty budowlane realizowany przez PWK „PŁONIA” Sp z o.o. oraz największa robota budowlana jaka została dotychczas zrealizowana  na terenie gminy Barlinek.

W ramach Kontraktu przewidziano wymianę zdekapitalizowanych urządzeń, dobudowę nowego osadnika wtórnego, komory stabilizacji osadu nadmiernego, pełniącej w okresie przebudowy oraz stanach awaryjnych funkcję  komory napowietrzania., oraz rozbudowę układu automatyki pomiarów z wizualizacją pracy obiektów oraz urządzeń.

 Dlaczego przebudowa?

- projektowanie przyłączenia miejscowości Lutówko, Osina, Jaromierki, Płonno, Krzynka i Moczkowo oraz nie skanalizowanych ulic w Barlinku
- wyeksploatowana część technologiczna oczyszczalni
- duża energochłonność oczyszczalni
Przebudowa oczyszczalni ścieków pozwoli na realizację bardziej efektywnego procesu oczyszczania ścieków i zwiększenie jej przepustowości.

 

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w czerwcu 2012 r..

PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje iż wszelkie informacje nt. całej inwestycji można uzyskać w Biurze Jednostki Realizującej Projekt znajdującej się ul. Strzeleckiej 24 w Barlinku. Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych sprawuje firmaZachodnie Centrum Konsultingowe EUROINVEST Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.. Biuro Inżyniera Kontraktu zlokalizowane jest w Barlinku przy ul. Sądowej 8.  

W piątek 06.05.2011 r. oraz z poniedziałek 09.05.2011 r. w biurze Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku podpisano umowy z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu publicznego nieograniczonego na realizację robót budowlanych projektu realizowanego przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. pn.:„Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”.
 

Dnia 06.05.2011 r. Prezes Zarządu PWK „PŁONIA” Sp z o.o Pan Zbigniew Burdziński podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego Kontrakt II, tj.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie miasta Barlinek” z właścicielem firmy MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, ul. L. Waryńskiego 29, 71-310 Szczecin Panem Henrykiem Mazurem. Wartość zamówienia publicznego (tj. robót budowlanych) objętych tą umową to 6.057.660,38 PLN brutto.

Zakres robót budowlanych tego Kontraktu obejmuje:

a)    Budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Św. Bonifacego:

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø250 mm Kamionka – ok. 226,0 m.
 • Ø200 mm PCV – ok. 107,5 m.
 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej:
 • Ø40 mm PE – ok. 57,5 m.
 • Ø50 mm PE – ok. 144,5 m.
 • Ø63 mm PE – ok. 504,0 m.
 • przepompownie ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym:
 • lokalne punkty tłoczne LPT – 8 kpl.
 • uzbrojenie sieciowe:
 • komora sprężarki wraz z wyposażeniem – 1 kpl.
 • punkt rewizyjno płuczący wraz z wyposażeniem – 2 kpl.
 • komora napowietrzania wraz z wyposażeniem – 1 kpl.
 • odtworzenie nawierzchni asfaltowej:
 • na szerokości wykopu 384 m2
 • warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni 1032 m2

b)    Budowę i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø200 mm Kamionka – ok. 192,0 m.
 • Ø200 mm PCV – ok. 28,0 m.
 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej:
 • Ø40 mm PE – ok. 21,5 m.
 • Ø63 mm PE – ok. 76,5 m.
 • przepompownie ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym:
 • lokalne punkty tłoczne LPT  – 1 kpl.
 • przepompownia sieciowa Ø2000 mm z elementami zagospodarowania terenu 
  – 1 kpl.
 • odtworzenie nawierzchni asfaltowej:
 • na szerokości wykopu 139 m2
 • warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni 743 m2

c)    Przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z przepompowni PS11  przy  cmentarzu , z wylotem do kanału DN600 w ul. Gorzowskiej

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø400 mm Kamionka – przecisk, mikroprzecisk – ok. 36,0 m.
 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej:
 • Ø250 mm PE – ok. 253,5 m.

d)    Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej

 • sieć wodociągowa:
 • Ø160 mm PE – ok. 1202,0 m.
 • Ø110 mm PE – ok. 188,5 m.
 • Ø90 mm PE – ok. 15,5 m.
 • Ø63 mm PE – ok. 41,5 m.
 • Ø32mm – ok. 240,5 m; szt. 35
 • nawiertki z zasuwą – odejścia  – 35 szt.
 • hydrant DN80 + zasuwa – szt. 9
 • odtworzenie nawierzchni asfaltowej:
 • na szerokości wykopu 1648 m2
 • warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni 2472 m2

e)    Przebudowa  kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ul. Ogrodowej

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø800 mm Kamionka – ok. 669,0 m.
 • Ø600 mm Kamionka – ok. 30,0 m.

f)     Przejście sieci ogólnospławnej pod Kanałem Barlineckim w ul. Ogrodowej

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø600 mm Kamionka – przecisk (1 szt.) – ok. 47,0 m.

g)    Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej:

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø200 mm PCV – ok. 19,0 m.
 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej:
 • Ø63 mm PE – ok. 73, 0 m.
 • Ø40 mm PE – ok. 60,5 m.
 • przepompownie ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym:
 • lokalne punkty tłoczne LPT– 1 kpl.

h)    Modernizacja kanalizacji deszczowej w zlewni separatora nr 2 ul. Gorzowska, Kwiatowa
i Okrężna, budowa separatora nr 1 na kolektorze ul. Myśliborska

 • sieć grawitacyjna kanalizacji deszczowej:
 • Ø500 mm PP – ok. 383,50 m.
 • Ø400 mm PP – ok. 19,0 m.
 • Ø300 mm PP – ok. 312,0 m.
 • Ø200 mm PP – ok. 101,50 m.
 • Mikrotuneling rurą Ø500 – ok. 15 m.
 • montaż separatorów z osadnikiem:
 • nr 1 Q = 40/200 l/s
 • nr 2 Q = 25/250 l/s
 • wykonanie wylotu WL 7, WL 8

i)      Modernizacja sieci wodociągowej w celu podniesienia ciśnienia:

 • Budowa komory Nr 1 w rejonie istniejącego zbiornika wodociągowego – ul. Szosa do Lipian (komora reduktora ciśnienia i zasuw),
 • Budowa komory Nr 2 w rejonie ul. Niepodległości (komora reduktora ciśnienia i zasuw), przebudowa wodociągu w niezbędnym zakresie,
 • Budowa komory Nr 3 w rejonie ul. Jeziorna (komora reduktora ciśnienia i zasuw), przebudowa wodociągu w niezbędnym zakresie.

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to czerwiec 2011 r..

Ponadto PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje iż nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych (tzw. Inżynier Kontraktu) sprawuje firma Zachodnie Centrum Konsultingowe EUROINVEST Sp. z o.o.. Biuro Inżyniera Kontraktu ma swoją siedzibę na terenie Barlinka na  ul. Sądowej 8.  

 

Dnia 09.05.2011 r. Prezes Zarządu PWK „PŁONIA” Sp z o.o Pan Zbigniew Burdziński podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego Kontrakt III, tj.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lutówko, Osina, Jaromierki i na osiedlu Górny Taras w Barlinku. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras.” z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Inwestycyjno - Usługowego GAZOPOL Ltd. Sp. z o.o., ul. Morska 49 
75-215 Koszalin Panem Słowomirem Nowosadko. Wartość zamówienia publicznego (tj. robót budowlanych) objętych tą umową to 3.893.670,63 PLN brutto

Zakres robót budowlanych tego Kontraktu obejmuje:

a)    Lutówko – Osina – Jaromierki:

 • likwidacja istniejącej oczyszczalni w Lutówku
 • likwidacja istniejącej instalacji tłocznej
 • likwidacja istniejącej instalacji dawkowania PIX
 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø250 mm – ok. 728,0 m.
 • Ø200 mm – ok. 1747,0 m.
 • studnie kanalizacyjne Ø1200 bet. – 83 szt.
 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej:
 • Ø110 mm PE – ok. 2973,0 m.
 • Ø63 mm  - ok. 140,0 m.
 • przepompownie ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym:
 • przepompownie główne – 2 szt.
 • przepompownie sieciowe – 3 szt.
 • przepompownie przydomowe LPT – 4 szt.
 • budynek sterowni i agregatu prądotwórczego o powierzchni zabudowy 25,7m2 
  i kubaturze 96m3 z elementami zagospodarowania terenu wokół budynku

b)    Osiedle Górny Taras w Barlinku:

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø250 mm – ok. 975,0 m.
 • studnie kanalizacyjne Ø1200 bet. – 34 szt.
 • sieć wodociągowa:
 • Ø160 mm – ok. 630,0 m.
 • hydranty  DN80 nadziemne z zasuwą DN80 – 4 szt.
 • zasuwy DN100 – 4 szt.

c)    Roboty drogowe w zakresie odtworzenie nawierzchni asfaltowej związane 
z wykonaniem robót instalacyjnych opisanych w pkt. a) i b).

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to czerwiec 2011 r.

PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje iż wszelkie informacje nt. całej inwestycji można uzyskać w Biurze Jednostki Realizującej Projekt znajdującej się ul. Strzeleckiej 24 w Barlinku.

Ponadto PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje iż nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych (tzw. Inżynier Kontraktu) sprawuje firma Zachodnie Centrum Konsultingowe EUROINVEST Sp. z o.o.. Biuro Inżyniera Kontraktu ma swoją siedzibę na terenie Barlinka na ul. Sądowej 8.  

W poniedziałek 30.05.2011 r. Prezes Zarządu PWK „PŁONIA” Sp z o.o Pan Zbigniew Burdziński podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”obejmującego Kontrakt IV, tj.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka, ul. Sportowa w Barlinku.”  z przedstawicielem firmą EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin reprezentowana przez Pana Pawła Kaczmarka.

Wartość Kontraktu wynosi 6.629.699,99 PLN brutto.

Zakres Kontraktu obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie miejscowości Płonno – Krzynka – ul. Sportowa w Barlinku:

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø200 mm PCV – ok. 2817 m.
 • Ø160 mm PCV – ok. 616 m.
 • Ø200 mm Kamionka – ok. 36 m.
 • studzienki z betonu B45 Ø1200 mm –  ok. 143 szt.
 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej:
 • Ø50 mm PE – ok. 250 m.
 • rurociągi tłoczne tranzytowe:
 • Ø110 mm PE – ok. 1623 m.
 • Ø125 mm PE – ok. 2407 m.
 • przepompownie ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym:
 • przepompownia sieciowa z elementami zagospodarowania terenu 
  – 5 kpl.
 • przepompownia główna PG z elementami zagospodarowania terenu  
  – 2 kpl.
 • obiekty towarzyszące:
 • Płonno: budowa budynku sterowni i agregatu prądotwórczego o powierzchni zabudowy 27,7m2 i kubaturze 86m3 z elementami zagospodarowania terenu wokół budynku,
 • Krzynka: przebudowa budynku sterowni agregatu prądotwórczego o powierzchni zabudowy 30,6m2 i kubaturze 99m3 z elementami zagospodarowania terenu wokół budynku.
 • lokalne punkty tłoczne LPT w studzienkach z kręgów  
  – 9 kpl.
 • sieciowe punkty tłoczne w studzienkach z kręgów Ø1500 mm – 5 kpl.
 • punkt rewizyjno-płuczący Ø1200 mm z hydrantem DN80 oraz kompletnym wyposażeniem – 12 kpl.
 • studnia napowietrzająco-odpowietrzająca Ø800 mm wraz z wyposażeniem – 
  4 kpl.
 • studnia reduktora Ø1200 mm z reduktorem ciśnienia oraz kompletnym wyposażeniem – 1 kpl.
 • komora dawkowania Ø1200 mm wraz z kompletnym wyposażeniem – 1 kpl.
 • komora przepływomierza Ø1500 mm wraz z wyposażeniem – 1 kpl.
 • sieć wodociągowa:
 • Ø160 mm PE – ok. 3617 m.
 • Ø110 mm PE – ok. 76 m.
 • Ø90 mm PE – ok. 101 m.
 • Ø50 mm PE – ok. 166 m.
 • Ø32mm – 68 odejść bocznych do granic działek zabudowanych 
  o długości rurociągu ok. 659 m
 • Nawiertki na sieci głównej + zasuwy na odejściach bocznych - 68 szt.
 • hydrant DN80 z zasuwą – 17 szt.

 Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w  lipiecu 2011 r..

 PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje iż wszelkie informacje nt. całej inwestycji można uzyskać w Biurze Jednostki Realizującej Projekt znajdującej się ul. Strzeleckiej 24 w Barlinku.

Ponadto PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje iż nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych (Inżynier Kontraktu) sprawuje firmaZachodnie Centrum Konsultingowe EUROINVEST Sp. z o.o.. Inżyniera Kontraktu ma swoje Biuro w Barlinku przy ul. Sądowej 8.  

W poniedziałek 11.07.2011 r. Prezes Zarządu PWK „PŁONIA” Sp z o.o Pan Zbigniew Burdziński podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”obejmującego Kontrakt V, tj.: „Budowa sieci kanalizacyjnych i przebudowa SUW w miejscowości Moczkowo, gmina Barlinek”  z Prezesem Zarządu firmy EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin Panem Lechem Wojciechowskim.

 Wartość Kontraktu wynosi 3.917.303,51 PLN brutto.

Zakres Kontraktu obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie miejscowości Moczkowo oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Moczkowo:

a)    Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Moczkowo:

 • sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
 • Ø250 mm PCV – ok. 1679,5 m.
 • Ø200 mm PCV – ok. 1145,0 m.
 • rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej:
 • Ø125 mm PE – ok. 450,5 m.
 • Ø110 mm PE – ok. 170,0 m.
 • Ø40 mm PE – ok. 100,0 m.
 • przepompownie ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym:
 • lokalne punkty tłoczne LPT 1-pompowy – 2 szt.
 • przepompownia  główna PS10M  z elementami zagospodarowania terenu – 1 szt.

b)    Przebudowę SUW Moczkowo:

 • Dostawa, montaż i uruchomienie tymczasowej stacji SUW na okres od demontażu istniejącego wyposażenia SUW do czasu włączenia do eksploatacji przebudowanej SUW.
 • Demontaż tymczasowej SUW po przekazaniu do eksploatacji przebudowanej SUW. Tymczasowa SUW po jej demontażu będzie stanowiła własność Wykonawcy.
 • Obiekty likwidowane:
 • odstojnik popłuczyn z kanałem odpływowym,
 • bezodpływowy zbiornik na ścieki,
 • istniejące ogrodzenie terenu.
 • Obiekty przebudowywane:
 • przebudowa istniejącej drogi,
 • przebudowa istniejącego budynku SUW.
 • Obiekty nowobudowane:
 • zbiorniki wody czystej V = 2 x 50 m3 w konstrukcji stalowej częściowo zagłębione z obsypaniem gruntem i uformowaniem skarp,
 • odstojnik popłuczyn wraz ze studnią z zaworem spustowym,
 • bezodpływowy zbiornik na ścieki z pomieszczenia dawkowania podchlorynu w formie studni z kręgów Ø2,0 m.,
 • budowa drogi wewnętrznej,
 • ogrodzenie z bramą wjazdową
 • wymiana obudowy studni ujściowych,
 • sieci między obiektowe technologiczne:
 • przewody wodociągowe zbiornik – budynek SUW
 • przełożenie odcinka głównego rurociągu wody ze stacji SUW
 • przewody spustowo – przelewowe ze zbiornika do odstojnika
 • przewody sterownicze: zbiornik popłuczyn – budynek SUW
 • przewody zasilana energetycznego i sterownicze z pompowni w odstojniku popłuczyn – SUW
 • sieć energetyczna kablowa zasilająca, sterownicza
 • sieć oświetlenia zewnętrznego
 • kanalizacja sanitarna do projektowanego kolektora studni M22 – M21
 • kanalizacja awaryjno – przelewowa z odstojnika do proj. kanalizacji sanitarnej
 • kanalizacja z pomieszczenia dawkowania podchlorynu do zbiornika bezodpływowego
 • rurociąg odprowadzający odstojnik popłuczyn – proj. kanalizacja sanitarna
 • budowa wiaty na agregat prądotwórczy
 • Rozruch SUW po przebudowie

 Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w  sierpniu 2011 r..

PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje iż wszelkie informacje nt. całej inwestycji można uzyskać w Biurze Jednostki Realizującej Projekt znajdującej się ul. Strzeleckiej 24 w Barlinku.

Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych sprawuje firma Zachodnie Centrum Konsultingowe EUROINVEST Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.. Biuro Inżyniera Kontraktu zlokalizowane jest w Barlinku przy ul. Sądowej 8.  

W środę 30.03.2011 r. w biurze Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku podpisano umowę z firmąZachodnie Centrum Konsultingowe EUROINVEST Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp., która została wyłoniona w drodze przetargu publicznego na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z. o. o. zgodnie z projektem dofinansowanym z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”.  

Ze strony PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Zbigniew Burdziński, natomiast ze strony Zachodniego Centrum Konsultingowego EUROINVEST Sp. z o.o. Prezes Zarządu Pan Jerzy Korolewicz.

Wartość zamówienia publicznego objętego  umową to 976.620,00 zł. Zawarta umowa dotyczy nadzoru nad robotami budowlanymi jakie będą realizowane w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”.

Biuro Inżyniera Kontraktu będzie zlokalizowane na terenie miasta Barlinka i dostępne na początku maja 2011 r..

W ramach w/w projektu będą realizowane następujące kontrakty na roboty budowlane:

Kontrakt I: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku.

 • Zadanie 1: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku

Kontrakt II: Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie miasta Barlinek.

 • Zadanie 2: Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Barlinek:

2.1. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Św. Bonifacego.

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej.

2.3. Przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z przepompownie PS 11 z wylotem do kanału DN 600 w ul. Gorzowskiej.

2.4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej.

2.6. Przebudowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ul. Ogrodowej.

2.6.1. Przejście sieci ogólnospławnej pod Kanałem Barlineckim w ul. Ogrodowej.

2.7. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej.

2.8. Modernizacja kanalizacji deszczowej w zlewni separatora nr 2 ul. Gorzowska, Kwiatowa, Okrężna, budowa separatora nr 1 na kolektorze ul. Myśliborska.

 • Zadanie 7: Modernizacja sieci wodociągowej w celu podniesienia ciśnienia w miejscowości Barlinek

Kontrakt III: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lutówko, Osina, Jaromierki i na osiedlu Górny Taras w Barlinku. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras.

 • Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lutówko, Osina, Jaromierki i na osiedlu Górny Taras. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras.

Kontrakt IV: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka, ul. Sportowa w Barlinku.

 • Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka, ul. Sportowa w Barlinku.
 • Zadanie 4.1.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Barlinku.

Kontrakt V: Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa SUW w miejscowości Moczkowo, gmina Barlinek.

 • Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Moczkowo.
 • Zadanie 6: Przebudowa SUW Moczkowo.

Po zrealizowaniu projektu pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”powstanie:

-   budowa 19,385 km nowej sieci kanalizacyjnej, w tym:

v  budowa 9,158 km sieci kanalizacji grawitacyjnej,

v  budowa 10,227 km sieci kanalizacji tłocznej,

-  modernizacja 2,993 km sieci kanalizacyjnej, w tym:

v  1,859 km sieci kanalizacji grawitacyjnej,

v  1,134 km sieci kanalizacji tłocznej,

-  budowa 11 kpl. głównych pompowni ścieków,

-  32 kpl. pompowni lokalnych,

-  2 szt. separatorów,

-  przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku,

-  przebudowa stacji uzdatnia wody w Moczkowie,

-  budowa 0,656 km przesyłowej sieci wodociągowej, modernizacja 6,346 km przesyłowej sieci  wodociągowej

-  modernizacja sieci wodociągowej w celu podniesienia ciśnienia w miejscowości Barlinek –

budowa 3 komór szczelnych.

Pełna realizacja zadania przyczyni się do:

- poprawy jakości wody pitnej na terenie zaopatrywanym z SUW Moczkowo, szczególnie w   

  czasie maksymalnego poboru,

- stabilizacji parametrów jakościowych wody wtłaczanej do sieci z SUW Moczkowo,

- stymulowania przepływu wody do sieci na obszarze zaopatrywanym z SUW Moczkowo

- zwiększenia dostępności do sieci kanalizacji sanitarnej, w efekcie realizacji projektu 2114

  mieszkańców gminy Barlinek uzyska dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej,

- poprawy stanu sanitarnego miasta szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych

  poprzez

  likwidację szamb i zbiorników bezodpływowych

- ochrony wód podziemnych ujmowanych w celu zaopatrzenia w wodę pitną miasta

- wzrostu wskaźnika skanalizowania aglomeracji do 92% w 2013 r., z czego w ramach  

  projektu wystąpi wzrost o 11%

Całkowity koszt projektu inwestycyjnego w cenach bieżących wynosi 57.175.521,20 zł (NETTO). Źródłami pokrycia kosztów inwestycji będzie dotacja ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która wynosi 32.848.194,56 zł ( NETTO) oraz środki własne beneficjenta - PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. pozyskane z kredytu bankowego w wysokości 24.327.326,64 (NETTO).

PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. do realizacji przedmiotowego zadania utworzyło Biuro Jednostki Realizującej Projekt które ma siedzibę na ul. Strzeleckiej 24 w Barlinku. Na chwilę obecną Biuro Jednostki Realizującej Projekt jest w trakcie realizacji przetargów na ww. Kontrakty, w związku z tym:

 • do dnia 10.05.2011 r. PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. będzie po wyborze Wykonawcy  oraz podpisaniu umowy na Kontrakt II i III, w związku z tym planowane rozpoczęcie robót budowlanych to początek czerwca 2011 r..
 • planowane zakończenie postępowania (tzn. wyboru Wykonawcy i podpisania umowy) dla Kontraktu IV to 30.05.2011 r., a rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się na druga połowę czerwca 2011 r.
 • planowane zakończenie postępowania (tzn. wyboru Wykonawcy i podpisania umowy) dla Kontraktu V to 05.07.2011 r., a rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się na koniec lipca 2011 r.

Wszelkie informacje nt. całej inwestycji można uzyskać w Biurze Jednostki Realizującej Projekt.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. od 2009 r. realizuje projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”. Planowany koszt realizacji projektu w cenach 2010 r. zamykał się kwota 
69.720.148,37 PLN.

W efekcie przeprowadzonych  w latach 2010 – 2011 postępowań przetargowych  i uzyskanych w ich efekcie oszczędności w realizacji projektu PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. w 2013 r. dodatkowo wybuduje Stację Uzdatniania Wody w Krzynce, co pozwoli na likwidację istniejącego ujęcia wody w Płonnie. Likwidacja ujęcia wody w Płonnie jest konieczna z uwagi na zagrożenie przekroczeniem dopuszczalnej wielkości azotanów w wodzie.

Planowany koszt realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” po jego rozszerzeniu o SUW Krzynka będzie wynosił54.788.046,58 PLN.

W czwartek 23.05.2013 r. oraz w piątek 24.05.2013 r. w biurze Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku podpisano umowy z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu publicznego na realizację robót budowlanych oraz usługi nadzoru dla projektu realizowanego przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”.

Dnia 24.05.2013 r. Prezes Zarządu PWK „PŁONIA” Sp z o.o Pan Zbigniew Burdziński podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego Kontrakt VII, tj.: „Budowa SUW Krzynka, gmina Barlinek” z właścicielką firmy P.T.H.U. HYDRO-MARKO 
Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin Panią Marią Pluta. Wartość zamówienia publicznego (tj. robót budowlanych) objętych tą umową to1.586.725,50 PLN brutto.

Zakres robót budowlanych tego Kontraktu obejmuje: budowę stacji uzdatniania wody o wydajności 18,0 m3/h z pompownią II-go stopnia wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury co ma zapewnić ciągłość dostaw wody dla miejscowości Płonno i Krzynka.

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło 10 czerwca 2013 r..

Dnia 23.05.2013 r. Prezes Zarządu PWK „PŁONIA” Sp z o.o podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego obejmującegoKontrakt VIII, tj.: „Usługa nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu VII” z współwłaścicielem firmy Komplet Inwest s.j., ul. 11-go Listopada 91K, 

66-400 Gorzów Wlkp. Panem Tomaszem Granops. Wartość zamówienia (tj. usługi nadzoru) objętego tą umową wynosi 55.350,00 PLN brutto. 

Ponadto PWK „PŁONIA” Sp. z o.o informuje, że nowo wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonno, Krzynka, Jaromierki, Osina, Moczkowo oraz na terenie miasta Barlinek w zakresie ul. Św. Bonifacego, Jeziornej i Tunelowej jest już oddana do użytku, 
w związku z czym mieszkańcy terenów na których zrealizowano inwestycje dofinansowane z Funduszu Spójności mogą przyłączyć się do nowo wybudowanej sieci.

W celu przyłączenia mieszkańcy powinni:

 1. Złożyć w PWK „PŁONIA” Sp. z o.o.  wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej (wniosek do pobrania na stronie www.pwkplonia.pl lub w siedzibie na ul. Fabrycznej 5). Do wniosku należy dołączyć;

a)    mapę sytuacyjno wysokościową terenu,

b)    oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, która ma być przedmiotem przyłączenia.

 1. Zlecić projektantowi opracowanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej wraz z uzgodnieniami.
 2. Uzyskać zezwolenie na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane.
 3. Zlecić budowę przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z projektem budowlanym, po uzyskaniu zezwolenia ze Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na wykonanie robót.
 4. Zlecić geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  powykonawczej wykonanego przyłącza kanalizacyjnego.
 5. Zawrzeć umowę na odbiór ścieków z PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. po wykonaniu przyłącza i jego inwentaryzacji przez geodetę.

Alternatywnie, mieszkańcy obszarów wcześniej nie skanalizowanych, na których wybudowano nową sieć kanalizacyjną w ramach projektu pn. „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”, mogą skorzystać za pośrednictwem PWK PŁONIA Sp. z o.o. z dofinansowania  udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony w programie "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego", ze szczegółami programu można zapoznać się korzystając z linku: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia/

Wszelkie informacje na temat warunków przyłącza można uzyskać w Biurze Jednostki Realizującej Projekt znajdującym się w Barlinku na ul. Strzeleckiej 24, pod nr te.: 95-746-15-23, wysyłając  maila na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Został on powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej.
Fundusz Spójności wspiera dwa sektory: środowisko i transport. Od daty akcesji Polska stała się największym beneficjentem środków z Funduszu Spójności spośród wszystkich krajów członkowskich UE. Środki z Funduszu Spójności pomogą Polsce wywiązać się z zobowiązań akcesyjnych związanych z dostosowaniem do norm UE w najtrudniejszych i wymagających największych nakładów finansowych obszarach, w których Polska uzyskała najdłuższe okresy przejściowe. Wsparcie na duże projekty inwestycje z zakresu ochrony środowiska mogą uzyskać jednostki samorządu terytorialnego, tworzone przez nie związki gmin lub inne podmioty publiczne, np. przedsiębiorstwa komunalne będące własnością gminy.

Współfinansowanie z Funduszu Spójności mogą uzyskać inwestycje z takich dziedzin jak:

poprawa jakości wód powierzchniowych
polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia
racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
poprawa jakości powietrza
zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego


Główny serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dnia 26 listopada 2009 r. Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku złożyło wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie  ze środków „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko” projektu pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”. W ramach tego projektu wyodrębniono 7 zadań:

 • Zadanie 1: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku;
 • Zadanie 2: Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Barlinek
 • Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lutówko, Osina,  Jaromierki  i na osiedlu Górny Taras; Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras;
 • Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacyjnej  i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka, ul.  Sportowa w Barlinku;
 • Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Moczkowo;
 • Zadanie 6: Przebudowa SUW Moczkowo;
 • Zadanie 7: Modernizacja sieci wodociągowej w celu podniesienia ciśnienia w miejscowości Barlinek.

Łącznie powstanie 21,538 km sieci kanalizacyjnej i 7,002 km przesyłowej sieci wodociągowej, w tym:

-  budowa 19,675 km nowej sieci kanalizacyjnej, w tym:

a)  budowa 9,285 km sieci kanalizacji grawitacyjnej,

b)  budowa 10,39 km sieci kanalizacji tłocznej,

-  modernizacja 1,863 km sieci kanalizacyjnej, w tym:

a)  0,983 km sieci kanalizacji grawitacyjnej,

b)  0,88 km sieci kanalizacji tłocznej,

-  budowa 11 kpl. głównych pompowni ścieków,
-  32 kpl. pompowni lokalnych,
-  2 szt. separatorów,
-  przebudowa 1 oczyszczalni ścieków (zwiększenie wydajności o 3366 RLM),
-  przebudowa 1 stacji uzdatnia wody (wydajność projektowana 40m3/h),
-  budowa 7,002 km przesyłowej sieci wodociągowej,
-  modernizacja sieci wodociągowej w celu podniesienia ciśnienia w miejscowości   Barlinek
- budowa 3 komór szczelnych.

Pełna realizacja zadania przyczyni się do:

- poprawy jakości wody pitnej, szczególnie przy dużym zapotrzebowaniu godzinowym
- stabilizacji parametrów jakościowych wody wtłaczanej do sieci
- stymulowania przepływu wody do sieci
- dostępności mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej - w efekcie realizacji projektu 2114 mieszkańców gminy Barlinek uzyska dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej
- poprawy stanu sanitarnego miasta szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych poprzez likwidację szamb i zbiorników bezodpływowych
- ochrony wód podziemnych ujmowanych w celu zaopatrzenia w wodę pitną miasta
- skanalizowanie aglomeracji w 2013 r. będzie wynosiło 92%, z czego w ramach projektu wystąpi wzrost o 11%

Całkowity koszt projektu inwestycyjnego w cenach bieżących wynosi 70.034.700,76 zł. Źródłami pokrycia kosztów inwestycji będzie dotacja ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środki własne beneficjenta - PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. Środki własne (z kredytów) wyniosą - 38.474.213,66 zł, dofinansowanie z PO IiŚ – 31.560.487,1 zł. Na dzień dzisiejszy projekt przeszedł I stopień oceny formalnej i  merytorycznej oraz został zakwalifikowany jako projekt rezerwowy na liście rankingowej na miejscu 18 (na 59 projektów w skali Polski):

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_01/110f961b0778bb7e3a8efc4c972d58bd.pdf  

Od kwietnia 2010 r. nastąpi sukcesywne sprawdzanie II stopnia oceny merytorycznej. Należy tu wspomnieć iż jest to konkurs i tylko wnioski z wysoką punktacją mają szanse na dofinansowanie na podstawie ogólnopolskiej listy rankingowej.  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w II stopniu oceny merytorycznej nastąpi sukcesywne podpisywanie umów o dofinansowanie. Jeżeli zostanie przyznane dofinansowanie, to planowany termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych to IV kwartał 2010 r. lub I kwartał 2011 r..

 Główny serwis POIiŚ: http://www.pois.gov.pl/

 <embed src="/images/dokumenty/Mapa_lokalizacji_projektu_1_do_25000.pdf" width="700" height="700" internalinstanceid="8" title="">