Drukuj
Kategoria: Wydarzenia, osiągnięcia, inicjatywy

23 września 2013 roku w Warszawie została podpisana umowa dwustronna pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym "PŁONIA" Sp. z o.o. o dofinansowanie w formie dotacji dla podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w maksymalnej wysokości 213.867,00 PLN.

15 paździrnika 2013 roku w Warszawie została podpisana umowa dwustronna pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym "PŁONIA" Sp. z o.o. o dofinansowanie w formie pożyczki dla podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w maksymalnej wysokości 131.902,00 PLN.