O firmie

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które działa na terenie gminy Barlinek od 1 stycznia 2009 r..

Podstawowe dane:

Adres: ul. Fabryczna 5, 74 - 320 Barlinek

NIP: 597-16-99-117

REGON: 320610765

Telefon biura: 095 7462 100

Telefon alarmowy: 095 7479 197

Konto bankowe w GBS Barlinek o nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001

Spółka prowadzi na terenie miasta i gminy Barlinek działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o zezwolenie wodnoprawne wydane przez Burmistrza Barlinka z dnia 31 grudnia 2008r. (Decyzja 1/08).

Spółkę reprezentuje jednoosobowy zarząd. Prezes Zarządu - mgr inż. Ryszard Kuroch